DANH BẠ - EMAIL LIÊN HỆ

 

Họ và tên

Số điện thoại

Email

   1.     Nguyễn Bá Trà

3 822 527

tranb@dukccq.binhdinh.gov.vn

   2.     Lê Bình Thanh

3 828 973

thanhlb@dukccq.binhdinh.gov.vn

   3.     Nguyễn Hữu Lộc

3 816 182

locnh@dukccq.binhdinh.gov.vn

   4.     Nguyễn Lệ Thủy

3 822 135

thuynl@dukccq.binhdinh.gov.vn

   5.     Bùi Quang Nhựt

3 822 031

nhutbq@dukccq.binhdinh.gov.vn

   6.     Nguyễn Văn Minh

3 812 200

minhnv@dukccq.binhdinh.gov.vn

   7.     Đoàn Văn Nhơn

3 811 425

 

   8.     Phan Đình Chiến

3 822 031

chienpd@dukccq.binhdinh.gov.vn

   9.     Đặng Hoàng Nam

3 822 135

namdh@dukccq.binhdinh.gov.vn

   10.   Lê Thị Thu Hằng

3 812 200

hangltt@dukccq.binhdinh.gov.vn

   11.   Huỳnh Thanh Nhãn

3 811 425

nhanht@dukccq.binhdinh.gov.vn       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               134
  Số lượt truy cập: 598373
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định