Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 5 chi bộ và 32 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, những năm qua, Đảng ủy cơ quan đã tập trung lãnh đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Mỗi kỳ sinh hoạt hằng tháng, các chi bộ thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, những vấn đề tư tưởng mà chi bộ cần quan tâm, qua đó để trao đổi, động viên, giải quyết những tâm tư, tình cảm của đảng viên.

 

Việc đánh giá nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên tháng trước được thực hiện nghiêm túc, trong đánh giá đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân để chỉ đạo giải quyết. Biểu dương những đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực; đồng thời giáo dục, giúp đỡ, góp ý những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Phân công công tác cụ thể cho đảng viên, trong đó giao mỗi đảng viên thực hiện số lượng công việc, thời gian phải hoàn thành. Các chi bộ có hồ sơ, đảng viên có sổ ghi chép đầy đủ theo quy định. Hàng năm mỗi chi bộ kiểm tra việc ghi chép trong cuốn sổ tay của từng đảng viên. Phần thảo luận đã phát huy dân chủ tạo nên hầu hết đảng viên tham gia phát biểu; những ý kiến phù hợp được chi bộ ghi nhận đưa vào kết luận, những ý kiến trái chiều được chi bộ giải thích làm rõ từng vấn đề; không áp đặt chủ quan một chiều. Sau phần thảo luận, đồng chí bí thư tóm tắt ý kiến phát biểu và kết luận, những nội dung quan trọng thì chi bộ ban hành nghị quyết để chỉ đạo thực hiện. Đồng chí Lê Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: “Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xác định là một trong những khâu đột phá góp phần thiết thực vào việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Muốn làm tốt vấn đề này, cần phát huy trí tuệ của tập thể trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ. Đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hoạt động. Đặc biệt, coi trọng chất lượng và hiệu quả, nói đi đôi với làm, làm thì phải đến nơi đến chốn và có trách nhiệm, tránh những việc làm hình thức, không thiết thực”.

 

Ngoài sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ đảm bảo đúng quy định. Hầu hết trước mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đều giao cho một đảng viên chuẩn bị nội dung, chi bộ thảo luận đi đến thống nhất và triển khai thực hiện, trong sinh hoạt có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, đặt ra những vấn đề trọng tâm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế để lần sinh hoạt chuyên đề sau tổ chức được tốt hơn. Điểm nổi bật sau các kỳ sinh hoạt theo chuyên đề là từng đảng viên có sự chuyển biến khá rõ nét, chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân ở những vị trí khác nhau không ngừng được nâng lên. Không khí các buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra cởi mở, thu hút được nhiều ý kiến tham gia của đảng viên. Đảng viên trẻ Bùi Thị Việt Hà chia sẻ: “Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề cũng là diễn đàn tạo môi trường thuận lợi cho các đảng viên trẻ rèn luyện kỹ năng viết và nói tốt hơn. Trong thực tiễn, khi chi bộ phân công nội dung cho đảng viên trẻ viết, người viết muốn hoàn thành nhiệm vụ phải nghiên cứu, tìm tòi, hình thành đề cương; sau đó các đảng viên trong chi bộ tham gia ý kiến, đảng viên được phân công tiếp thu và viết lại hoàn chỉnh rồi mới báo cáo trong kỳ sinh hoạt chi bộ. Qua các bước như vậy gần như trở thành tập dượt cho đảng viên trẻ nhiều kỹ năng tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Chi bộ phòng Tổ chức đảng - Đảng viên Nguyễn Thị Thúy Hà nói: “Trước hết, phải lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp. Phân công người có trình độ, năng lực viết đề dẫn. Người chủ trì phải thể hiện được vai trò điều hành trong việc gợi mở và dẫn dắt, tạo điều kiện cho đảng viên đóng góp ý kiến; tổng hợp ngắn gọn, kết luận đúng, đầy đủ nội dung chi bộ đã thảo luận. Mấu chốt vô cùng quan trọng, người chủ trì phải hướng dẫn và chỉ đạo các giải pháp thực hiện hiệu quả những vấn đề đã nêu trong chuyên đề”.

 

Thời gian qua, các chi bộ còn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng theo tinh thần Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 21/10/2011 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tính chiến đấu, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại. Các chi bộ đã thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chuyên môn và các đoàn thể trong phòng. 100% các chi bộ hằng năm được đánh giá xếp loại trong sạch, vững mạnh.

 

Từ năm 2015 đến nay, để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện sinh hoạt định kỳ hàng tháng và chuyên đề, đăng ký để đưa vào lịch làm việc của cơ quan. Việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng kết thúc dứt điểm trong tuần làm việc đầu tiên của tháng. Bên cạnh đó, các chi bộ phân công đảng viên viết biên bản giúp các đảng viên nắm rõ thông tin, làm quen với cách ghi chép biên bản. Trong công tác kiểm tra giám sát, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện đầy đủ theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, chú trọng kiểm tra nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ và công tác đảng vụ, từng bước đưa chất lượng sinh hoạt các chi bộ đi vào nền nếp.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chỉ đạo: trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng sinh hoạt chuyên đề; gắn sinh hoạt chi bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị; khi cần thiết tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận đối với những chủ trương lớn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên do cấp trên chỉ đạo.

 

Qua quán triệt Đảng ủy sẽ tăng cường chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng cần có nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ tính giáo dục và chiến đấu, chấp hành đúng thủ tục, nguyên tắc, tiêu chuẩn sinh hoạt đảng. Khi sinh hoạt, mỗi đảng viên cần trung thực thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực về đạo đức, lối sống của người đảng viên. Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng; phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của đảng viên để đề xuất những mô hình mới, sáng kiến có giá trị. Trong đánh giá nhận xét đảng viên cần thực sự khách quan, công bằng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; biểu dương kịp thời những ưu điểm, góp ý để đảng viên tự giác sữa chữa khuyết điểm. 

 

Có thể thấy, việc đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ đó đảm bảo cho việc giáo dục, rèn luyện đảng viên theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.


Đ/c Nguyễn Thiên Trúc - ĐB Ban Tổ chức Tỉnh ủy  (Cập nhật ngày 13-12-2016)    Các tin liên quan:
  Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới. (12-12-2016)
  Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định học tập Bác Hồ và Quy định của Đảng (24-11-2016)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin tình hình thời sự (19-10-2016)
  Kiện toàn Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 (01-09-2016)
  Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định (29-08-2016)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               25
  Số lượt truy cập: 861661
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định