Sáng ngày 16/02/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.

          Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện Ban Nội chính Trung ương và đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban xây dựng Đảng của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan nội chính tỉnh, lãnh đạo các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

          Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá, trong năm 2016 BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đơn vị đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng đã chủ động, phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để cho các đối tượng chính trị, cực đoan, các tổ chức tôn giáo, tổ chức phản động trong và ngoài nước tìm cách chống phá trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo vệ an toàn cho các đoàn khách Trung ương, quốc tế đến tỉnh, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn. Công tác tuyển quân, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt, bão đạt chỉ tiêu, mục đích và yêu cầu đề ra. Tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng giảm so với năm 2015; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt được nhiều kết quả khá tích cực; không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự”; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm trong hoạt động tố tụng.

          Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả nhất định: công tác tuyên truyền, giáo dục được duy trì thực hiện có hiệu quả tạo sự chuyển biến nhất định trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như cải cách thủ tục hành chính, việc sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc minh bạch tài sản, thu nhập của các bộ, công chức viên chức…được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã được chú trọng và tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác điều tra, xét xử các hành vi tham nhũng được tăng cường. Qua đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn tích cực các hành vi về tham nhũng phát sinh.

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng mà các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội - đoàn thể tỉnh đã đạt được trong năm qua; đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng vẫn còn nổi lên trong năm 2016, đó là: Công tác nắm tình hình ở một số cơ quan, địa phương có lúc, có việc chưa kịp thời; tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội xảy ra vẫn còn ở mức cao; tình trạng tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy đá trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng; tình hình phá rừng diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả đạt được chưa cao; tình hình tai nạn giao thông tuy giảm về cả 3 mặt so với năm 2015 nhưng số người chết, bị thương vẫn còn ở mức cao; tình trạng ngư dân trong tỉnh hành nghề đánh bắt thuỷ sản xa bờ xâm phạm lãnh hải nước ngoài bị bắt giữ còn xảy ra nhiều nhưng chưa có biện pháp khắc phục triệt để; tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn ở mức cao; kết quả công tác thi hành án dân sự có tiến bộ nhưng số án tồn đọng còn lớn cả về số vụ và số tiền phải thi hành án; một số vụ việc về khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp nhưng chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm; tiến độ thực hiện một số cuộc thanh tra còn kéo dài, công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra tại một số ngành, địa phương chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng chưa được nhiều; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc quản lý công vụ và công chức nên dễ xảy ra tham nhũng; việc kê khai, công khai kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn mang tính hình thức chỉ dừng lại ở các bước kê khai, chưa quan tâm đến việc xác minh tài sản; vai trò giám sát, chất vất, phản biện xã hội của Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chưa được phát huy đúng mức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.    

          Để công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017 đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội - đoàn thể tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung:

          Một là,tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, nhất là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và các văn bản của cấp ủy về công tác nội chính.

          Hai là,xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong việc triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch của cấp mình để thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trước mắt trong năm 2017 phải có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch của cấp ủy cùng cấp về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tại các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          Ba là,các cơ quan nội chính, các lực lượng chức năng tỉnh cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực được phân công. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện những vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, kịp thời tham mưu cấp ủy các giải pháp về ngăn ngừa, đấu tranh và xử lí hành vi tham nhũng.

          Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nội chính Đảng của Ban Nội chính Trung ương cho 2 cá nhân và khen thưởng 5 tập thể có thành tích trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.


Đ/c Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối  (Cập nhật ngày 17-02-2017)    Các tin liên quan:
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 (15-02-2017)
  Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (09-02-2017)
  Đổi mới công tác tuyên giáo Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (31-01-2017)
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin và chuyên đề tháng 12 năm 2016 (15-12-2016)
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở năm 2016 (29-11-2016)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               22
  Số lượt truy cập: 861657
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định