Chiều ngày 24/02/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) đến toàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Kho bạc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bá Trà- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tham dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Định nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII), đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Đảng bộ Kho bạc Nhà nước phát biểu tại hội nghị

Nghị quyết 04- NQ/TW đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn. Mục tiêu đề ra nhằm nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Nguyễn Bá Trà - Bí thư Đảng ủy Khối quán nghị Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên tại Đảng ủy Kho bạc Nhà nước

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Trà đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Kho bạc tỉnh. Đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Bình Định bám sát Kế hoạch số 20- KH/ĐUK ngày 19/12/2016 của Đảng uỷ Khối và Kế hoạch do Đảng uỷ Kho bạc xây dựng để tổ chức thực hiện Nghị quyết, đáp ứng được mục đích, yêu cầu, thực hiện đúng các nhiệm vụ theo lộ trình đề ra. Để làm tốt điều đó, chi, đảng bộ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng viết cam kết bằng văn bản với chi bộ, với phòng và cơ quan Kho bạc tỉnh về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để rèn luyện, phấn đấu làm cơ sở đánh giá, xếp loại hàng năm./.


Đồng chí Phan Thái Nam - Kho bạc Nhà nước  (Cập nhật ngày 02-03-2017)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng (16-02-2017)
  Chi bộ Ủy Ban kiểm tra – Nữ công – TT.Tư vấn pháp luật thuộc Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (13-02-2017)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06-01-2017)
  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (13-12-2016)
  Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới. (12-12-2016)
       Thông báo

1. Giấy mời số 159-DM/ĐUK, ngày 18/7/2018 dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

2. gợi ý đề cương viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

3. Công văn số 111-CV/BTGĐUK, ngày 11/6/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vv giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Công văn số 112-CV/BTGĐUK, ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vv đăng ký mua tài liệu phục vụ Hội nghị.

5. Công văn số 608-CV/ĐUK, ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối V/v cung cấp mail cá nhân

6. Công văn số 112-CV/BTCĐUK, ngày 02/7/2018 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Vv sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

7. Công văn số 61-CV/UBKTĐUK, ngày 02/7/2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Vv báo cáo số liệu kết quả thực hiện công tác kiểm tra. giám sát giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

8. Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 948934
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định