Chiều ngày 04/4, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thông tin tình hình thời sự cho đảng viên của đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Minh Tuấn - Bí thư Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó nhấn mạnh và làm rõ nội dung quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị trước hết là những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng... 

Đồng chí Lê Minh Tuấn - Bí thư Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các chi bộ cần tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung vào 5 nhóm giải pháp: tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước; phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Xác định việc tổ chức học tập chuyên đề là một nhiệm vụ hết sức quan trọng có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn sâu sắc, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đã đề ra trong kế hoạch của Đảng ủy, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian đến, mỗi cán bộ, đảng viên cần liên hệ bản thân để rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao; nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự thống nhất cao, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Trên cơ sở nghiên cứu, học tập chuyên đề, các chi bộ lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Dịp này, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin tình hình thời sự, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong nước và quốc tế cho đảng viên của Đảng bộ cơ quan.


Đ/c Nguyễn Thiên Trúc - ĐB Ban Tổ chức Tỉnh ủy  (Cập nhật ngày 10-04-2017)    Các tin liên quan:
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Bình Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 4 (khoá XII) (02-03-2017)
  Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng (16-02-2017)
  Chi bộ Ủy Ban kiểm tra – Nữ công – TT.Tư vấn pháp luật thuộc Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (13-02-2017)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06-01-2017)
  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (13-12-2016)
       Thông báo

1. Giấy mời số 159-DM/ĐUK, ngày 18/7/2018 dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

2. gợi ý đề cương viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

3. Công văn số 111-CV/BTGĐUK, ngày 11/6/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vv giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Công văn số 112-CV/BTGĐUK, ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vv đăng ký mua tài liệu phục vụ Hội nghị.

5. Công văn số 608-CV/ĐUK, ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối V/v cung cấp mail cá nhân

6. Công văn số 112-CV/BTCĐUK, ngày 02/7/2018 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Vv sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

7. Công văn số 61-CV/UBKTĐUK, ngày 02/7/2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Vv báo cáo số liệu kết quả thực hiện công tác kiểm tra. giám sát giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

8. Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 948910
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định