Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhưng suy đến cùng, đó chính là xây dựng Đảng về văn hóa. Bởi lẽ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và cầm quyền của Đảng, vừa là kết quả tạo ra từ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống, tức là xây dựng Đảng về văn hóa.

          Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là “đạo đức, là văn minh”. Nhìn nhận dưới góc độ văn hóa, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng chính là năng lực văn hóa, là sức mạnh và biểu hiện văn hóa của Đảng. Các suy thoái hiện nay mà Đảng ta đánh giá: một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống- chính là biểu hiện của sự suy thoái về văn hóa trong Đảng.

          Dưới góc độ văn hóa và xây dựng Đảng về văn hóa gồm các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

          Thứ nhất, xây dựng Đảng về văn hóa cả về phương diện chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức cán bộ và phương thức lãnh đạo.

          Về tư tưởng, đó là nâng cao trí tuệ của Đảng. Theo đó, Đảng nhất thiết phải là một tổ chức tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc, để đưa ra đường hướng cho sự phát triển của đất nước. Xây dựng Đảng về văn hóa phải làm cho Đảng trở thành điểm hội tụ, sự kết tinh và năng lực cầm quyền, năng lực lãnh đạo sáng suốt, cùng năng lực dự báo và phát triển, phải biểu hiện tập trung nhất trí tuệ của cả dân tộc. Phải thấm nhuần và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Về chính trị, xây dựng Đảng về văn hóa được biểu hiện tập trung ở đường lối, chủ trương và hệ thống nghị quyết của Đảng phải mang tính khoa học, tính thực tiễn cao để từ đó lãnh đạo đất nước phát triển.

          Về tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng về văn hóa là sự thấm nhuần những tư tưởng đã nêu trên để xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; là quan tâm xây dựng văn hóa tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn đấu tranh. Kiên quyết sàn lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, mức độ tín nhiệm thấp.

          Về đạo đức lối sống là sự tạo lập một phương thức lãnh đạo và thực thi một kiểu lãnh đạo, quản lý vừa mang tính khoa học sâu sắc, tính cách mạng sáng tạo, vừa mang tính nhân văn cao cả. Đảng lãnh đạo bằng đường lối chủ trương đúng đắn, bằng giáo dục và thuyết phục nêu gương chứ không phải bằng áp đặt, mệnh lệnh, hành chính quan liêu cửa quyền.

          Thứ hai, xây dựng và thực hành văn hóa nêu gương, đây chính là phương thức trọng yếu trong công việc lãnh đạo của Đảng. Yếu tố quyết định để lan tỏa sự nêu gương là cán bộ lãnh đạo từ trung ương đến lãnh đạo các cấp. Mặt khác, xây dựng Đảng về văn hóa là làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, làm cho nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ Đảng.

           Thứ ba, xây dựng văn hóa kiểm tra của Đảng; mục đích cơ bản và cao nhất của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là sự giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng và đảng viên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hướng tới những giá trị tiến bộ và công bằng xã hội; tránh lối kiểm tra “vạch lá tìm sâu”, “bới lông tìm vết” “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, “việc bé, xé ra to”.

          Tóm lại, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch vè đạo đức lối sống; không chặt chẽ về tổ chức cán bộ; không được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì Đảng sẽ không thể đứng vững, không đủ sức lãnh đạo cách mạng và đưa đất nước tiến lên.


Th.S Nguyễn Bá Trà - Bí thư Đảng ủy Khối  (Cập nhật ngày 18-04-2017)    Các tin liên quan:
  Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (18-04-2017)
  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO BÌNH ĐỊNH (12-04-2017)
  Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng đợt 26/3/2017 (27-03-2017)
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Quyết định thành lập chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định (06-03-2017)
  Chuyển chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. (02-03-2017)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               27
  Số lượt truy cập: 861664
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định