Kiểm tra, giám sát là một tất yếu khách quan, là hoạt động không thể thiếu của tổ chức và con người.Trong toàn Đảng, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có vị trí đặt biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, nơi tập trung, quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên, nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng có vị trí rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Kiểm tra, giám sát không chỉ giúp cho lãnh đạo nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ, ngăn ngừa khuyết điểm, sai lầm, giúp đỡ sửa chữa, mà còn khơi dậy được tính tích cực, sức mạnh to lớn của nhân dân, củng cố uy tín của Đảng trước quần chúng. Đối với một Đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội thì công tác kiểm tra, giám sát càng có tác dụng và tầm quan trọng đặc biệt.

Trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2016, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng hàng năm; phương pháp lập hồ sơ lưu 01 cuộc kiểm tra, giám sát.

          Sau khi nghe đồng chí đảng viên được phân công báo cáo chuyên đề, chi bộ đã tập trung thảo luận, đánh giá sâu hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng hằng năm và nhấn mạnh một số vấn đề như: sự khác nhau giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, việc kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm của các chi bộ; thời gian tiến hành công tác giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng; quy trình để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tại tổ chức cơ sở đảng ….

          Qua thảo luận, các đồng chí đảng viên đã nhận thấy sự cần thiết phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của mỗi tổ chức cơ sở đảng hằng năm; điểm khác biệt giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; ….Công tác kiểm tra và công tác giám sát của Đảng có sự thống nhất: kiểm tra và giám sát đều là hoạt động của nội bộ Đảng; tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục về công tác xây dựng Đảng. Chủ thể kiểm tra, giám sát đều do cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra thực hiện. Đối tượng kiểm tra, giám sát đều là các tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung của công tác kiểm tra và giám sát đều là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục đích của công tác kiểm tra và giám sát đều nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, giữa công tác kiểm tra và giám sát có sự khác biệt đó là:

+ Về chủ thể và đối tượng: Đối với kiểm tra, đảng viên vừa là chủ thể kiểm tra (tự kiểm tra), vừa là đối tượng kiểm tra. Đối với giám sát, đảng viên chỉ là đối tượng giám sát; đảng viên chỉ được quyền giám sát khi được tổ chức đảng có thẩm quyền phân công.

+ Về phương pháp tiến hành: Giám sát không thẩm tra, xác minh, không xem xét thi hành kỷ luật như một cuộc kiểm tra mà thông qua quan sát, theo dõi để phát hiện vấn đề, phản ánh với tổ chức đảng và cá nhân, nhằm kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, tránh để xảy ra vi phạm. Còn phương pháp kiểm tra là tiến hành theo quy trình; coi trọng thẩm tra, xác minh; sau kiểm tra có kết luận cuộc kiểm tra, có đánh giá, nhận xét ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên (nếu có vi phạm đến mức phải xử lý).

+ Về mục đích: Giám sát giúp đối tượng được giám sát thực hiện đúng quy định, khi cần thiết có thể nhắc nhở ngay, chủ động phòng ngừa vi phạm; vì vậy, giám sát chỉ thực hiện đối với những việc đang diễn ra. Kiểm tra làm rõ đúng, sai; kiểm tra kể cả đối với những việc đã triển khai và kết thúc.

Giữa kiểm tra và giám sát có mối quan hệ tác động lẫn nhau. Muốn thực hiện tốt việc giám sát thì phải có quan sát, theo dõi, xem xét tình hình thực tế của đối tượng được giám sát. Muốn thực hiện tốt việc kiểm tra thì phải thường xuyên thực hiện việc giám sát. Càng làm tốt việc giám sát thì sẽ giúp cho việc kiểm tra càng trúng, càng đúng, chất lượng và hiệu quả của kiểm tra càng cao.

Qua sinh hoạt chuyên đề nêu trên đã giúp cho đảng viên trong chi bộ nắm vững thêm nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối có trách nhiệm trao đổi, hướng dẫn cho các cơ sở đảng còn lúng túng trong nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và để góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát trở thành một công cụ lãnh đạo của Đảng.


Đồng chí Đặng Thị Bích Toàn - UBKT ĐUK  (Cập nhật ngày 29-06-2017)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017 (10-04-2017)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Bình Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 4 (khoá XII) (02-03-2017)
  Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng (16-02-2017)
  Chi bộ Ủy Ban kiểm tra – Nữ công – TT.Tư vấn pháp luật thuộc Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (13-02-2017)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (06-01-2017)
       Thông báo

1. Giấy mời số 159-DM/ĐUK, ngày 18/7/2018 dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

2. gợi ý đề cương viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

3. Công văn số 111-CV/BTGĐUK, ngày 11/6/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vv giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Công văn số 112-CV/BTGĐUK, ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vv đăng ký mua tài liệu phục vụ Hội nghị.

5. Công văn số 608-CV/ĐUK, ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối V/v cung cấp mail cá nhân

6. Công văn số 112-CV/BTCĐUK, ngày 02/7/2018 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Vv sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

7. Công văn số 61-CV/UBKTĐUK, ngày 02/7/2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Vv báo cáo số liệu kết quả thực hiện công tác kiểm tra. giám sát giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

8. Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 948899
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định