Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những công tác quan trọng của ngành KSND, thông qua công tác này nhằm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt đông xã hội của ngành KSND, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong lòng nhân dân; giúp các cơ quan, tổ chức, Chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của ngành. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, trong những năm qua, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạoViện KSND tỉnh Bình Định đã tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng trong mỗi thời điểm, giai đoạn khác nhau; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, đoàn thể không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác nàygóp phần cùng ngành KSND thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT của Viện KSND về công tác công tác tuyên truyền của Ngành KSND Bình Định đã có nhiều khởi sắc trên nhiều phương diện.

Trang thông tin điện tử Ngành KSND Bình Định

 Quán triệt thực hiện tốt nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền

Hàng năm, căn cứ vào Chỉ thị về công tác năm của ngành KSND, Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về công tác tuyên truyền và Kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện KSND tối cao, Tổ tuyên truyền Viện KSND tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền theo từng năm, từ đó triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Ngành, có thực hiện việc sơ kết, báo cáo định kỳ. Nội dung tập trung vào các vấn đề như: Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Ngành KSND và các cơ quan tư pháp; chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KSND tối cao về định hướng, chủ trương công tác kiểm sát hàng năm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014; các Luật, Bộ luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10, nhất là các quy định mới, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện KSND, của các chức danh tư pháp trong ngành KSND và các vấn đề liên quan…. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KSNDtỉnh về hoạt động công tác kiểm sát; tuyên truyền về các đạo luật mới về tư pháp các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định...

Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền được nâng lên

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về công tác thông tin, tuyên truyền trong Ngành KSND, cùng với hoạt động của Tổ tuyên truyền, Trang thông tin điện tử của Ngành hoạt động có nhiều khởi sắc, nhiều chuyên mục được khai thác, sử dụng và ứng dụng rất tiện ích, mang lại hiệu quả cao, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trang thông tin điện tử đã phát huy được thế mạnh của phương tiện này; thông tin được cập nhật thường xuyên; nội dung phản ánh được nhiều lĩnh vực, khâu công tác của Ngành; tin, bài ngày càng phong phú, có chất lượng tốt, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin về các chủ trương công tác, tuyên truyền về các mặt hoạt động của đơn vị, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và phổ biến các văn bản mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện KSND; hình thức thể hiện sinh động và hấp dẫn được nhiều bạn đọc truy cập, tìm hiểu thông tin, góp phần không nhỏ trong hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương cũng như trong Ngành kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Công tác tuyên truyền đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, tạo dấu ấn đậm nét về ngành KSND

 Thực hiện quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử, Ban Biên tập đã có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện việc biên tập tin, bài theo từng lĩnh vực được phân công sau đó chuyển đến kỹ thuật viên xuất bản thực hiện việc đăng tin. Tính từ khi trang thông tin điện tử chính thức hoạt động 6/5/2014 đến nay  15/8/2017 đã nhận 966 tin, bài trong đó có 875 tin,bài03 videoclip, 01 phóng sự được đăng trên Trang thông tin điện tử của Ngành, thu hút 238.500 số lượt người truy cậpchủ yếu phản ánh về các mặt hoạt động của Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định, cụ thể như: Tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Ngành KSND; tuyên truyền về các hoạt động, các sự kiện lớn của Ngành; tuyên truyền về triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện KSND năm 2014, tuyên truyền các đạo luật mới về tư pháp thông qua hình thức Gameshow “Chúng tôi là Kiểm sát viên”. Trang thông tin điện tử của Ngành cũng mở thêm nhiều chuyên trang phong phú, thiết thực như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Dân hỏi Viện kiểm sát trả lời; tủ sách pháp luật, tư liệu ảnh truyền thống...; nhiều bài viết, phóng sự đã được đưa tin, phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Định, đồng thời cũng được đăng tải, đưa tin trên nhiều Báo giấy, Báo mạng của địa phương và Tạp chí kiểm sát. Đặc biệt trong năm 2015, 2016 và năm 2017 Viện KSND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” nhằm tuyên truyền Luật tổ chức Viện KSND và Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự 2015….tạo không khí học luật, hiểu luật, vận dụng luật không chỉ trong đội ngũ cán bộ Ngành KSND mà còn lan tỏa đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên.

Báo cáo viên Viện KSND tỉnh Bình Định phổ biến pháp luật về Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Hình thức tuyên truyền được sáng tạo, linh hoạt, lồng ghép trong nhiều hoạt động chuyên môn nghiêp vụ

Bên cạnh hình thức trực tiếp tuyên truyền bằng việc viết tin, bài, ngành KSND Bình Định đã có những cách làm đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đó là sự kết hợp, lồng ghép qua các hoạt động nghiệp vụ như tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua hoạt động thực hành quyền công tố tại các phiên tòa, đã có 378 phiên tòa xét xử lưu động (trong đó có 02 phiên tòa dân sự), 247 phiên tòa rút kinh nghiệm (180 phiên tòa hình sự; 67 phiên tòa dân sự, hành chính), chủ động tổ chức và phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện 31 phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh, bà con xã đảo, đồng bào dân tộc miền núi; tham gia trợ giúp pháp lý tại 36 huyện, thị xã, thành phố hoặc qua công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu tố và các hoạt động khác có tiếp xúc với người dân; tham gia phổ biến kiến thức pháp luật... Thực hiện kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự 31 lượt; tiến hành kiểm sát trực tiếp 265 lần về công tác thi hành án hình sự tại các UBND xã, phường, thị trấn về việc quản lý người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, qua mỗi lần kiểm sát đều ban hành kết luận, kiến nghị; tiếp hơn 750 lượt công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, gửi đơn yêu cầu tại cơ quan Viện KSND tỉnh (Lãnh đạo Viện trực tiếp tiếp 125 lượt) quá trình trực tiếp tiếp công dân đơn vị đã giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu về những quy định của pháp luật được người dân hiểu và đồng tình ủng hộ.... Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thể hiện qua các hoạt động đoàn thể, qua thực hiện phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", công tác đền ơn đáp nghĩa, qua các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà...Đặc biệt, cuối năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bình Định đã hoàn thành Công trình thanh niên “Phòng truyền thống cơ quan Viện KSND tỉnh Bình Định” nơi đây được xem như là hình ảnh thu nhỏ cuộc hành trình hơn 41 năm xây dựng và trưởng thành của ngành KSND Bình Định. Phòng truyền thống đã tạo nhiều dấu ấn cho những người đến xem, tìm hiểu về truyền thống của Ngành.

Nhiều đơn vị ở Viện KSND 2 cấp thực sự chú trọng đối với công tác tuyên truyền như chủ động trong việc ký kết Quy chế phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình địa phương (04 đơn vị thực hiện ký kết Quy chế: An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát), tổ chức truyền thanh trực tiếp các phiên tòa rút kinh nghiệm, lưu động đến các xã, phường, thị trấn (Phù Mỹ); mở chuyên mục riêng phát sóng định kỳ trên đài phát thanh địa phương; chủ động mời báo đài địa phương đến dự và đưa tin các hoạt động nổi bật của Ngành như sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Ngành KSND Bình Định có 03 đồng chí là báo cáo viên pháp luật, trong năm 2016 đã tiến hành tuyên truyền 03 lượt về những đạo luật mới về tư pháp cho cán bộ cấp xã, phường, các đoàn viên thanh niên Khối doanh nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2015, 2016, 2017 đã và sẽ phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Bình Định tổ chức Gameshow cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” nhằm tuyên truyền về Luật Tổ chức Viện KSND và các đạo luật mới về tư pháp đến mọi tầng lớp nhân dân, được dư luận quan tâm, đánh giá cao.

Cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2017

Bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh còn phối hợp với Tạp chí kiểm sát thực hiện các chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân tại tỉnh Bình Định (đã thực hiện và phát sóng được 02 lần)… với nội dung thông tin về các mặt hoạt động, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng; tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, thực hiện lời dạy của Bác với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Tăng cường tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ngoài việc động viên các cộng tác viên thường xuyên viết tin, bài, trao đổi nghiệp vụ, phản ảnh hoạt động của Ngành, Tổ tuyên truyền còn chú trọng đến việc chủ động tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài (mỗi năm 01 đợt), nhằm bồi dưỡng và nâng cao khả năng viết tin, bài của cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành để có được những bài viết mang tính chất chuyên nghiệp, phong phú liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ngành góp phần vào việc tuyên truyền hoạt động của Ngành cũng như hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong thời kỳ mới.

Ngoài ra, Ngành còn quan tâm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ báo chí, kỹ năng thông tin tuyên truyền, kỹ năng quản trị mạng do Viện KSND tối cao tổ chức.

Những bài học kinh nghiệm

Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận như trên, trước hết là được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện và sự chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch, có định hướng cả về nội dung lẫn hình thức của Tổ tuyên truyền cùng sự nhiệt tình cộng tác của đội ngũ cộng tác viên trong toàn Ngành.

Hằng năm, bám sát vào Chỉ thị 05/CT-VKSTC về công tác tuyên truyền và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền của Viện KSND tối cao, ngành KSND Bình Định đã có sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; thể hiện rõ nét nhất là việc định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền và sự chỉ đạo tập trung thống nhất trong tổ chức thực hiện. Với việc tập trung vào các nội dung chính về công tác tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, quy định mới của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thông tin, tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động khác của đơn vị như đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Các cá nhân được tặng giấy khen vì có thành tích xuất xắc trong công tác tuyên truyền

Lãnh đạo Viện KSND 2 cấp đã có chế độ khen thưởng, hỗ trợ kinh phí hợp lý  động viên kịp thời đối với những cán bộ, Kiểm sát viên có nhiều tin, bài tuyên truyền có chất lượng nhằm khuyến khích các cộng tác viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền. Đồng thời, Viện KSND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền, tác nghiệp nghiệp vụ; đầu tư kinh phí nâng cấp Trang thông tin điện tử của Ngành.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong tiến trình hội nhập và cải cách tư pháp,với những đổi mới, nổ lực của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, công tác tuyên truyền của Ngành KSND tỉnh Bình Định đã và sẽ tạo nhiều dấu ấn tốt đối với các cơ quan ban ngành địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong lòng nhân dân.


Tố Phong - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  (Cập nhật ngày 18-12-2017)    Các tin liên quan:
  PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH: “Cả nước đang thương về miền Trung, trong đó có Bình Ðịnh” (21-12-2016)
  Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn tỉnh (21-12-2016)
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG BÌNH ĐỊNH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (24-11-2016)
  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG BÌNH ĐỊNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (24-10-2016)
  Trường Cao đẳng Bình Định khai giảng năm học mới 2016-2017 (17-10-2016)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               14
  Số lượt truy cập: 1165560
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định