Đánh giá cán bộ là một việc hệ trọng, nhưng hiện nay còn nhiều điểm yếu trong tổ chức thực hiện. Mới đây ngày 4/8/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn đánh giá cán bộ từng cấp.

         Quy định của Bộ Chính trị nêu rõ: đánh giá cán bộ hiện nay là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ chưa đúng là nguyên nhân căn bản dẫn đến bố trí, sử dụng cán bộ không đúng.

          Để thực hiện tốt công tác này, cần tập trung thực hiện một số vấn đề cơ bản sau:

          Một là, xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá có tính định hướng, chi tiết cụ thể sát với cơ sở.

          Đánh giá cán bộ phải dựa vào việc làm cụ thể của cán bộ, trách nhiệm của từng cán bộ ở từng thời điểm, giai đoạn, không đánh giá một cách chung chung và phải được tiến hành công tâm, công bằng, công khai, dân chủ, bám sát các quy hoạch.

          Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng cầm quyền chỉ đạo rà soát hoàn thiện và thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó.

          Ba là, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác bố trí và sử dụng cán bộ. Xây dựng quy trình công tác cán bộ thật sự khoa học. Có chế tài quy trách nhiệm và sử lý những sai phạm đối với người có thẩm quyền trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Coi trọng giám sát của công luận xã hội và phê bình của nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

          Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo rà soát cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp.

          Bốn là, chuyển mạnh sang tổ chức thi tuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý một cách công khai minh bạch để thực sự lựa chọn được người tài đức, xóa bỏ các tình trạng “chạy chức”, “chạy biên chế”, “chạy việc”, “chạy thi cử”.

          Đổi mới việc bố trí, sắp xếp những cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình để khắc phục tình trạng kén chọn, so bì “thân”, “sơ” rồi không chấp hành sự phân công của tổ chức.

         Năm là, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách để kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả theo nguyên tắc, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó.

          Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Th.S Nguyễn Bá Trà - Bí thư Đảng ủy Khối  (Cập nhật ngày 30-08-2017)    Các tin liên quan:
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật kiểu mới, ý nghĩa to lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay (20-10-2017)
  Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định (22-05-2017)
  Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên (09-02-2017)
  Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân (28-09-2016)
  Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ (22-08-2016)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 1165559
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định