Muốn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và có hiệu quả, thì phải hằng sâu trong nếp nghĩ và việc làm của mỗi người để tự nhắc nhở mình phải xứng đáng với những gì mà Bác căn dặn, giáo huấn, di chúc…để lại cho toàn dân tộc ta, Đảng ta, nhân dân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên ở mỗi cấp mỗi ngành.

          Năm 2017, cả nước ta học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

          Thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta qua mỗi ngày làm việc thử nhìn lại chính mình, ngày hôm nay mình đã làm việc gì có lợi cơ quan, đơn vị nói chung, bản thân nói riêng và điều gì còn khiếm khuyết, rồi từ đó có biện pháp tự khắc phục, tự điều chỉnh mình một cách thật sự tự giác, thật nghiêm khắc với chính mình, thì có lẽ tính thiết thực và hiệu quả của việc làm theo Bác sẽ được nâng cao biết dường nào.

          Học Bác có nhiều nội dung, nhưng trước hết là ý thức tự giác, tự rèn luyện, tự nổ lực phấn đấu thật sự tích cực, quyết tâm thật cao, gương mẫu đúng mực, có vậy mới đem lại hiệu quả cho việc học Bác và làm theo Bác, nếu thiếu rèn luyện ý thức tự giác, thì lời dạy của Bác cũng hoàn trả lại Bác mà thôi; học Bác vói những nội dung rất giản dị, gần gũi trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác, nhưng đối chiếu với thực hành của mỗi người thì thường là cách xa với lời dạy của Bác, là vì chúng ta thiếu tự giác trong hành động làm theo, hay vì lợi ích khác chi phối. Do đó, mỗi một con người phải tự đánh thức tính tự giác của mình để không phụ công lao trời biển mà Bác đã dày công cống hiến cho Đảng ta, dân tộc ta.

          Vì vậy, học tập Bác không những khắc ghi lời Bác dạy mà phải biến lời dạy đó thành việc làm cụ thể thiết thực, mẫu mực trong công tác, trong sinh hoạt, trong các mối quan hệ với tổ chức đảng, với đoàn thể, với nhân dân vv… nhằm đem lại kết quả đúng như lời căn dặn của Bác kính yêu, có như thế thì việc học Bác và làm theo Bác mới đúng với tinh thần chỉ thị 05 của Đảng ta đề ra, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhằm thực sự đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng ta đề ra là phải gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết của Đảng với chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII, để Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có mạch nguồn từ sức sống thực tiễn, thì niềm tin của nhân dân với Đảng sẽ bền chặt trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng đề ra, là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Chúng ta thành kính và nhớ  ơn Bác, thì mỗi người phải lay động từ tình cảm đến nhận thức, đến hành động phải nhất quán, xuyên suốt với nhau để xứng đáng là con cháu Bác Hồ.


Th.S Nguyễn Bá Trà - Bí thư Đảng ủy Khối  (Cập nhật ngày 20-12-2017)    Các tin liên quan:
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật kiểu mới, ý nghĩa to lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay (20-10-2017)
  ĐẤU TRANH CHỐNG SUY THOÁI TRONG ĐÁNH GIÁ, SỬ DỤNG CÁN BỘ HIỆN NAY (30-08-2017)
  Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định (22-05-2017)
  Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên (09-02-2017)
  Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân (28-09-2016)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               19
  Số lượt truy cập: 1165565
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định