Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định
Chiều ngày 12/01, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Kim Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị

           Trong năm 2017, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai toàn diện các mặt công tác, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

           Trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.Đảng ủy, các chi bộ đã thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo xây dựng Đảng bộ, chi bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chưa phát hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong các kỳ sinh hoạt hằng tháng, các chi bộ đã phổ biến những chủ trương, thông tin mới, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh để đảng viên cập nhật và nâng cao nhận thức, giúp đảng viên, công chức vững vàng trước mọi diễn biến tình hình trong nước và thế giới. Các chi bộ đã có các hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công chức, đảng viên và người lao động.

           Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong toàn Đảng bộ, duy trì nghiêm túc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chăm lo xây dựng cơ quan vững mạnh. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 theo kế hoạch…

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Kim Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò hạt nhân của Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, quan tâm tới công tác chính trị tư tưởng của đảng viên, thường xuyên nâng cao, đổi mới phương thức quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết và xây dựng Đảng ủy, các chi bộ trong sạch vững mạnh, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ hoạt động nền nếp, duy trì sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nội dung sinh hoạt cải tiến. Đồng chí đã đề cập một số hạn chế, khuyết điểm của các chi bộ và đảng viên và đưa ra một số giải pháp để khắc phục.

Đồng chí Trần Kim Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

           Đồng chí Trần Kim Hùng lưu ý trong năm 2018, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chỉ đạo các chi bộ tập trung cho đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách, Hồ Chí Minh, theo dõi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên; đổi mới, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ; tăng cường quản lý chặt chẽ đảng viên trong chấp hành kỷ luật lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm công tác thi đua - khen thưởng…Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đảng viên cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục có sự phối hợp giữa Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan…

           Năm 2018, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII), Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 20/10/2016 về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấucủa tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XIIvề công tác cán bộ, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”…

Khen thưởng các chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

           Dịp này, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 6 đảng viên có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017.


Đ/c Nguyễn Thiên Trúc - ĐB Ban Tổ chức Tỉnh ủy  (Cập nhật ngày 16-01-2018)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” (12-01-2018)
  Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (21-12-2017)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (18-12-2017)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề quý IV năm 2017 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) (27-10-2017)
  Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bình định trong những năm qua - kết quả, khó khăn và giải phápCải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bình định trong những năm qua - kết quả, khó khăn và giải pháp (20-10-2017)
       Thông báo

1. Công văn số 119-CV/BTGĐUK ngày 10/8/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối V/v nhắc nhở gửi báo cáo, bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7

2. Thông báo số 03-TB/BTCHT ngày 08/8/2018 thông báo danh sách 15 thí sinh có số điểm cao nhất vào Vòng thi chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi lần thứ II - Năm 2018 và thời gian tổ chức thi hoạt động thực tế tại chi bộ

3. Thông báo số 174-TB/ĐUK ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo phân các khối xây dựng Đảng

4. Thông báo 173-TB/ĐUK ngày 31/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

5. Công văn 620-CV/ĐUK ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

6. Công văn số 619-CV/ĐUK, ngày 25/7/2018 V/v xây dựng dự toán thu, chi tài chính Đảng năm 2019

7. gợi ý đề cương viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

8. Công văn số 608-CV/ĐUK, ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối V/v cung cấp mail cá nhân

9. Công văn số 61-CV/UBKTĐUK, ngày 02/7/2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Vv báo cáo số liệu kết quả thực hiện công tác kiểm tra. giám sát giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

10. Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               23
  Số lượt truy cập: 985451
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định