Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bình định trong những năm qua - kết quả, khó khăn và giải phápCải cách hành chính trên địa bàn tỉnh bình định trong những năm qua - kết quả, khó khăn và giải pháp
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của từng địa phương trong cả nước nói riêng, cải cách hành chính được Đảng ta xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường sự hài lòng của nhân dân đối với vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Trải qua gần 20 năm tiến hành cải cách, với những bước đi thích hợp trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, công cuộc cải cách hành chính ở nước ta đã đạt được những kết quả hết sức khích lệ.

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý III và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng
Ngày 14/9, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý III và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2017.

Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017
Trung tuần tháng 7, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.

ĐẢNG BỘ VIỆN KSND TỈNH BÌNH ĐỊNH SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Vừa qua, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2017.

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối sinh hoạt chuyên đề: Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng hằng năm; phương pháp lập hồ sơ lưu 01 cuộc kiểm tra, giám sát.
Kiểm tra, giám sát là một tất yếu khách quan, là hoạt động không thể thiếu của tổ chức và con người.Trong toàn Đảng, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có vị trí đặt biệt quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, nơi tập trung, quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên, nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng có vị trí rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Kiểm tra, giám sát không chỉ giúp cho lãnh đạo nắm chắc chất lượng đội ngũ cán bộ, ngăn ngừa khuyết điểm, sai lầm, giúp đỡ sửa chữa, mà còn khơi dậy được tính tích cực, sức mạnh to lớn của nhân dân, củng cố uy tín của Đảng trước quần chúng. Đối với một Đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội thì công tác kiểm tra, giám sát càng có tác dụng và tầm quan trọng đặc biệt.
Các tin liên quan:
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Bình Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 4 (khoá XII)
  Đảng bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng
  Chi bộ Ủy Ban kiểm tra – Nữ công – TT.Tư vấn pháp luật thuộc Đảng bộ Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               28
  Số lượt truy cập: 429803
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định