Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật kiểu mới, ý nghĩa to lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân là chủ trương, đường lối có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, xuất phát từ đòi hỏi tất yếu, khách quan của thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Đây là một quá trình lâu dài, bền bỉ, đòi hỏi trước tiên là phải thống nhất nhận thức và biến thành quyết tâm thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị. Môn học Nhà nước và pháp luật trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính đã biên soạn một chuyên đề độc lập “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân” nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta, để từ đó thống nhất nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về vấn đề quan trọng này.

Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2017), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm (5/2016 - 5/2017) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) để đánh giá những việc đã làm được, cũng như những hạn chế, thiếu sót và xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức đảng, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trong khối; trở thành ý thức tự giác tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng... mà thôi. Bác chỉ rõ: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do so sánh, mà họ biết rõ ràng”; “Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Chỉ dẫn của Bác chính là một trong những giải pháp mà Nghị quyết đã đề cập cần triệt để thi hành.

Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí sức người sức của, lãng phí thời gian, lãng phí công quỹ của Nhà nước vẫn còn khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính vì thế, việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết hiện nay.
Các tin liên quan:
  Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021
  Nhớ Bác, nguyện học tập và làm theo tấm gương của Bác
  Học tập, làm theo tấm gương bảo vệ môi trường của Bác Hồ
  Bác Hồ về đoàn kết, thống nhất trong Đảng
  XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               28
  Số lượt truy cập: 475955
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định