Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng... mà thôi. Bác chỉ rõ: “Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng cũng do so sánh, mà họ biết rõ ràng”; “Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Chỉ dẫn của Bác chính là một trong những giải pháp mà Nghị quyết đã đề cập cần triệt để thi hành.

Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí sức người sức của, lãng phí thời gian, lãng phí công quỹ của Nhà nước vẫn còn khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính vì thế, việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Chỉ thị từ nay đến năm 2021.

Nhớ Bác, nguyện học tập và làm theo tấm gương của Bác
Ngay từ đầu tháng 2, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02 –KH/ĐUVP về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, các cấp ủy Chi bộ, BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong tổ chức Đảng, đoàn thể; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Các tin liên quan:
  Học tập, làm theo tấm gương bảo vệ môi trường của Bác Hồ
  Bác Hồ về đoàn kết, thống nhất trong Đảng
  XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
  Làm theo lời Bác ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
  Xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               21
  Số lượt truy cập: 378440
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định