Mẫu báo cáo tháng, quý, năm dùng cho các chi, đảng bộ cơ sở

Công văn số 07-CV/UBKTĐUK ngày 26/5/2016 của UBKT Đảng ủy Khối V/v hướng dẫn bố cục "bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng" hàng năm

Đề cương báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng và các biểu mẫu kèm theo (theo Công văn số 04-CV/UBKTĐUK ngày 24/3/2016)

Mẫu Kết luận hội nghị Ủy ban Kiểm tra đảng ủy

Mẫu biên bản làm việc giữa đại diện tổ chức đảng với đảng viên, đại diện tổ chức đảng vi phạm
Các tin liên quan:
  Các mẫu biên bản kiểm phiếu
  Các mẫu phiếu biểu quyết về xem xét kỷ luật
  Mẫu báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên
  Các biểu mẫu hồ sơ kiểm tra, giám sát dùng cho đảng bộ cơ sở (mẫu quyết định, kế hoạch, gợi ý báo cáo, thông báo kết luận và các mẫu biên bản kiểm tra, giám sát)
  Các biểu mẫu kiểm tra tài chính đảng
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               22
  Số lượt truy cập: 863506
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định