DANH BẠ - EMAIL LIÊN HỆ

 

Họ và tên

Số điện thoại

Email

  1.  Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa

3 828 973

ndtthoa@dukccq.binhdinh.gov.vn

hoandtt.stttt@gmail.com

  2.  Nguyễn Hữu Lộc

3 816 182

locnh@dukccq.binhdinh.gov.vn 

nguyenhuuloc1977@gmail.com

  3.  Nguyễn Lệ Thủy

3 822 135

thuynl@dukccq.binhdinh.gov.vn

nguyenlethuyduk1969@gmail.com

  4.  Bùi Quang Nhựt

3 822 031

quangnhuttp@dukccq.binhdinh.gov.vn 

quangnhuttp@yahoo.com

  5.  Đoàn Văn Nhơn

3 812 200

nhondv@dukccq.binhdinh.gov.vn

doannhonduk@gmail.com

  6.  Phan Đình Chiến

3 822 031

chienpd@dukccq.binhdinh.gov.vn

  7.  Đặng Hoàng Nam

3 822 135

namdh@dukccq.binhdinh.gov.vn

  8.  Lê Thị Thu Hằng

3 811 425

hangltt@dukccq.binhdinh.gov.vn 

hangleduk@gmail.com

  9.  Huỳnh Thanh Nhãn

3 811 425

nhanht@dukccq.binhdinh.gov.vn

huynhthanhnhan939@gmail.com

 

3828973
3828973
       

 

3828973
3828973
       

 

3828973
3828973
       


       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 1894437
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định