HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI

1. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức Vòng Chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

2. Thông báo số 241-TB/ĐUK, ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ ĐUK Vv thay đổi địa điểm tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

3. Quyết định số 3375-QĐ/ĐUK, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ ĐUK về thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký Vòng thi chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

4. Thông báo số 238-TB/ĐUK, ngày 26/9/2019 của BTV ĐUK "về triệu tập thí sinh tham gia Vòng thi Chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019"

5. Công văn số 873-CV/ĐUK, ngày 24/9/2019 của BTV ĐUK "Vv dự và cổ vũ Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019"

6. Thông báo số 02-TB/BTCHT, ngày 23 tháng 9 năm 2019 "Danh sách 10 thí sinh có số điểm cao nhất vào Vòng thi chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019"

7. Thông báo số 01-TB/BTCHT, ngày 23 tháng 9 năm 2019 "Kết quả Vòng thi sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019"

8. Thể lệ Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

9. Thông báo triệu tập thí sinh tham gia Vòng thi sơ khảo Hội thi Báo Cáo viên giỏi năm 2019

10. Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Vòng thi sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

11. Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

12. Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

13. Tài liệu tham khảo tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đảng ủy Khối năm 2019

       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 1894462
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định