Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ gắn với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về chống chạy chức, chạy quyền và kiểm soát, quyền lực trong công tác cán bộ theo Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 64-KH/TU, Công văn số 713-CV/TU.

     Trong đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về chống chạy chức, chạy quyền để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp bị xử lý kỷ luật về hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

     Đối với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao; nêu cao ý thức trách nhiệm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân trong công tác cán bộ, khắc phục việc nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng để đả kích, nói xấu thực hiện ý đồ cá nhân. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và người làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số; tự kiểm tra, rà soát và có kế hoạch khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với việc bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: Chủ tịch UBND và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng ban cán sự đảng; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng cơ quan, đơn vị, địa phương; tự kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc về những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tự kiểm tra và báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý khi có người thân (bổ, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) là người có quyền lợi, lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ.

     Chủ tịch UBND tỉnh cũng nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền và trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. Ngoài ra, người đứng đầu kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp.


Thiên Trúc - BTC TU  (Cập nhật ngày 31-01-2020)    Các tin liên quan:
  Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi (02-02-2020)
  Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 (10-01-2020)
  Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp (09-01-2020)
  Sân bay Phù Cát (Bình Định) đón chuyến bay quốc tế đầu tiên (06-01-2020)
  Làm thất bại hoạt động chống phá, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng, an ninh (24-12-2019)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               27
  Số lượt truy cập: 1894538
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định