Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là những quần chúng tiên tiến, tích cực, trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, hội đủ các điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng. Việc kết nạp đảng viên mới để bổ sung cho Đảng những người có phẩm chất tốt, năng lực giỏi để phục vụ cho Đảng, giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. Chính vì vậy, trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mỗi quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên, thanh niên phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn.

Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong điều kiện hòa bình Đảng cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. Hiện nay, đảng viên nói chung và đoàn viên, thanh niên nói riêng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, cám dỗ của quyền lực, tiền tài…, nhất là các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng và Nhà nước ta trên nhiều mặt, trong đó quần chúng là đoàn viên, thanh niên là một trong những đối tượng mà các thế lực này hướng đến. Vì vậy, ngay từ đầu người vào Đảng phải xác định rõ động cơ vào Đảng một cách đúng đắn, trong sáng, nếu người vào Đảng với động cơ không trong sáng sẽ dễ bị lợi dụng, lôi kéo. Xuất phát từ động cơ trong sáng, người vào Đảng phải xác định vào Đảng để cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong” làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng là để thực hiện vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đảng viên, để rèn luyện và trưởng thành, để được cống hiến, được đóng góp cho tập thể, cho nhân dân. Vì vậy, để xác định động cơ đúng đắn và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, người vào Đảng cần:

 

Thứ nhất, phải hiểu được mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải xác định được vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và phải xác định về mặt tư tưởng rằng vào Đảng là để cống hiến chứ không phải để vụ lợi, hưởng thụ hay thăng quan tiến chức.

 

Thứ hai, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng, kiên định lập trường và tư tưởng để có thể đứng vững trước những khó khăn, thách thức. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng đã lựa chọn, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu, phải trung thành với lợi ích của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc, suốt đời tận tâm, tận lực phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Thứ ba, phải nỗ lực và cố gắng trong lao động, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng động cơ đúng đắn phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể và thiết thực; việc xác định động cơ đúng đắn vào Đảng không chỉ biểu hiện về mặt tư tưởng, nhận thức mà hơn thế nữa phải được cụ thể hóa bằng hành động cụ thể như: luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn có tinh thần và trách nhiệm với công việc, đồng thời làm việc với tinh thần chí công vô tư. Để làm được điều đó đòi hỏi người vào Đảng không chỉ nâng cao về năng lực công tác mà còn phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao cả về trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn, không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

 

Thứ tư, phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở, nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác, biết lắng nghe, hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng, biết chăm lo đến lợi ích, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, nhân dân sống và làm việc theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia các hoạt động đoàn thể chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ, trưởng thành về chính trị, tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên.

 

Thứ năm, phải tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng người vào Đảng không những tự giác thừa nhận, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng bằng những việc cụ thể như: quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng với chi bộ, đảng bộ trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ do chi bộ, đảng bộ đề ra...

 

Bản thân người vào Đảng nói chung và mỗi đoàn viên, thanh niên nói riêng trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam cần có tâm trong sáng: Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc chúng ta sống, hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình. Hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, phấn đấu, rèn luyện, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm, là một công dân tốt, xung kích trong các hoạt động... bạn sẽ trở thành một đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực./.


Thu Hòa  (Cập nhật ngày 14-03-2023)    Các tin liên quan:
  Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo (14-03-2023)
  ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2023 (09-03-2023)
  Tỉnh ủy Bình Định tổ chức quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng (07-03-2023)
  Bình Định phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (01-03-2023)
  Từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” (28-02-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 2661990
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.