Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 14/4/2023 xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Mục đích của việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

 

Theo đó, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện mô hình theo 4 tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt.

 

Đối với tổ chức cơ sở đảng, việc xét, công nhận “chi bộ cơ sở bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” thuộc thẩm quyền của ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đối với chi bộ trực thuộc, việc xét, công nhận “chi bộ bốn tốt” thuộc thẩm quyền của đảng ủy cơ sở. Trường hợp chi bộ, đảng bộ đã được công nhận “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, nhưng sau đó phát hiện không bảo đảm tiêu chí thì hủy bỏ kết quả công nhận. Thời điểm xét, công nhận “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” được tiến hành trước khi đánh giá, phân loại, xét khen thưởng chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm.

 

Kết quả thực hiện “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là cơ sở để xem xét, đánh giá, phân loại chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và khen thưởng hằng năm hoặc 5 năm liền. Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định nội dung cụ thể, xây dựng tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy cấp trên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

 

Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành tiêu chí đánh giá để xét, công nhận “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đảng bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

 

Tùy điều kiện cụ thể, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức đăng ký xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; định kỳ hằng năm sơ kết, rút kinh nghiệm.


Thiên Trúc  (Cập nhật ngày 18-04-2023)    Các tin liên quan:
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (29-03-2023)
  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định hướng dẫn công tác quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) (28-03-2023)
  Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (14-03-2023)
  Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo (14-03-2023)
  ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2023 (09-03-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 2662100
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.