Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận công lao đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đảng viên.

Trong đợt 19/5/2023, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định có 08 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: 07 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đảm bảo theo Quy định số 11-QĐ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủytrang trọng, kịp thời và đúng quy định.


Trần Thị Lý - Ban Tổ chức ĐUK  (Cập nhật ngày 27-04-2023)    Các tin liên quan:
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (26-04-2023)
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường lãnh đạo việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26-04-2023)
  Cần lan tỏa sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. (25-04-2023)
  Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định (24-04-2023)
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (24-04-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               36
  Số lượt truy cập: 2662089
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.