Ngày 05/5/2023, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối, tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Nhựt – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và các đảng viên trong chi bộ.

Hình trao huy hiệu đảng tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh

 

Tại Hội nghị, đại diện Cấp uỷ Chi bộ đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp uỷ cấp trên.

 

Trong hơn 2 năm qua, Cấp uỷ Chi bộ Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 4, 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ với tỷ đảng viên, quần chúng tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết đạt 100%. Xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 4, 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các kế hoạch thực hiện 3 Chương trình hành động của Đảng bộ Khối và các kế hoạch của cấp trên về thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

 

Chi ủy Chi bộ đã cụ thể hóa, đưa những nội dung của các nghị quyết, chương trình vào phương hướng, nhiệm vụ hàng năm của Chi bộ. Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các phòng chuyên môn bám sát các chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện. Kết quả đã thực hiện đạt 5/6 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, cụ thể như sau:

 

- Cơ quan được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% công chức và người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng Bằng khen;

 

- Có 100% đảng viên, công chức, người lao động được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng;

 

- 100% đảng viên Chi bộ tham gia học tập, quán triệt và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

 

- Hàng năm, Chi bộ đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

 

- Chi bộ tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm tỷ lệ đạt 70% (chỉ tiêu đề ra: ít nhất 50%) và giám sát thường xuyên đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống ...;

 

- Đã kết nạp được 01 đảng viên mới (chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên, nếu còn nguồn);

 

- Được công nhận cơ quan đạt an toàn, cơ quan văn hóa; Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Cấp uỷ, Chi bộ rà soát những tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ và nghị quyết đại hội cấp trên đã đề ra để có những giải pháp triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra. Tiếp tục thực hiện  Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trọng sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;…


Vũ Phong  (Cập nhật ngày 11-05-2023)    Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (13-03-2023)
  Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức hoạt động về nguồn (16-02-2023)
  Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 (10-02-2023)
  Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2023 cho đảng viên (06-02-2023)
  Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023) (06-02-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 2662111
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.