Thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng ngày 18/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giao lưu “Gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo Bác” và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19/5/2023.

Giao lưu “Gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo Bác”

               Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, lãnh đạo Công đoàn Viên chức; Thường trực Đoàn Khối; các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

 

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

               Tại Hội nghị, các đại biểu được xem Phóng sự đánh giá khái quát kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan và được nghe 05 đồng chí đảng viên điển hình trong học tập và làm theo Bác trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị thời gian qua; đồng thời nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

               Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối trong thời gian tới; đồng thời đồng chí đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở khắc phục những hạn chế đã nêu và phát huy kết quả đạt được trong 02 năm qua, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

 

             1. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị vàChuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng toàn Đảng bộ Khối.

 

               2. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng ba nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy, chi bộ. Rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên.

 

               3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo Bác, trong đó tập trung đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành theo phương châm “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bức phá”; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, đề cao việc “nói và làm”; triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp với vị trí, nhiệm vụ được phân công; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và làm theo trên cơ sở kế hoạch đã đăng ký của tập thể và cá nhân.

 

               4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội; nhất là tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; động viên cán bộ, đảng viên tích cực tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”.

 

               5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần tiếp tục đưa việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi và rộng khắp, tạo sức lan tỏa lớn trong Đảng bộ Khối.

 

             Tại Hội  nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng  cho 01 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 07 đảng viên; tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

              Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đ/c Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối và Đ/c Nguyễn Hữu Lộc - PBT Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho các đảng viên

 

Đ/c Nguyễn Huỳnh Huyện - PTB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đ/c Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các tập thể

 

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc - PBT Thường trực Đảng ủy Khối và Đ/c Bùi Quang Nhựt - PBT Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các cá nhân


Đ/c Nguyễn Lệ Thủy - BTG Đảng ủy Khối  (Cập nhật ngày 19-05-2023)    Các tin liên quan:
  Kết quả từ việc lựa chọn nội dung Chuyên đề năm 2022 đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (17-05-2023)
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 (27-04-2023)
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (26-04-2023)
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường lãnh đạo việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26-04-2023)
  Cần lan tỏa sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. (25-04-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 2662003
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.