Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối hiện nay có 18 đảng viên đang sinh hoạt. Trong 2 năm qua, việc triển khai, quán triệt và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối được Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tiến hành nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên và đạt được kết quả thiết thực.

Quang cảnh Hội nghị

Một số kết quả nổi bật

 

Cấp uỷ Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022.

 

Chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạchhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII gắn vớikế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Lựa chọn những vấn đề nổi cộm của Chi bộ về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ” làm khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng để thực hiện trong năm 2022; xây dựng Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 03 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm nội dung trọng tâm để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện.

 

Cấp uỷ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, kiện toàn, quy hoạch cán bộ, công chức cơ quan; theo đó, đã kiện toàn 01 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, bổ nhiệm 01 Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; quy hoạch công tác cán bộ tại Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bên cạnh đó, Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên được quan tâm; trong 02 năm, đã cử hơn 20 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

 

Chi bộ thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Chi ủy đã lựa chọn nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022, chọn sự kiện nổi bật trong tháng, thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, định hướng tư tưởng, dự luận xã hội cho đảng viên; sử dụng những hình ảnh, tư liệu, những mẩu chuyện, những bài viết về Bác để đưa vào nội dung sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề; phân công đảng viên chuẩn bị chuyên đề hàng quý, Chi bộ nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc, liên hệ với thực tế của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ được giao của bản thân và đưa ra những giải pháp làm theo thiết thực và hiệu quả. Trong 02 năm qua, đã tổ chức được 13 buổi sinh hoạt tư tưởng và 07 buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

Chi bộ xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Chi bộ; trong chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Chi bộ đều có đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 02 năm qua, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng gắn với việc tự đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm Bác đối với 08 lượt đảng viên; đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí chi ủy viên, đảng viên nêu gương trong việc tự phê bình và phê bình theo Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương đối với 14 lượt cán bộ, đảng viên.

 

Chi bộ đã chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Đảng ủy Khối tổ chức hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên công đoàn bằng những hoạt động thiết thực. Ban Chấp hành Công đoàn Đảng ủy Khối đã tổ chức thăm, tặnggần 100 suất quà cho nhân dân và trao tặng 04 Nhà Đại đoàn kết tại thôn 2, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân và xã Cát Tân, huyện Phù Cát với tổng kinh phí 177 triệu đồng; vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức tặng quà cho các cháu và động viên khen thưởng con của cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong học tập nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, ngày Gia đình Việt Nam; thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

 

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt các nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia viết, chia sẽ hơn 300 tin, bài để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối với nội dung phản ánh tình hình hoạt động của Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng, các bài viết về gương các tập thể và đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác…

 

Nhờ những kết quả trên, trong năm 2021 và năm 2022, Chi bộ Cơ quan được BTV Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại Chi bộ, Cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ quan được BTV Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Cơ quan Đảng ủy Khối được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới

 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh Bình Định gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảngcác cấp, Nghị quyết Đại hội XIII củaĐảng, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII và các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày thành lập, ngày truyền thống của cơ quan; đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sâu rộng.

 

Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình kiểm tra, giám sát, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy, chi bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng ba nội dung: Học tập, làm theo và nêu gươnggắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương;phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ và Thủ trưởng Cơ quan, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bức phá”; triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp với vị trí, nhiệm vụ được phân công, quy định về những điều đảng viên không được làm, việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và làm theo trên cơ sở bảng đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, công đoàn, sinh hoạt chuyên đề, trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời.


Cảnh Miên - Chi ủy viên Chi bộ  (Cập nhật ngày 23-05-2023)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22-05-2023)
  Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11-05-2023)
  Đảng uỷ Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (13-03-2023)
  Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức hoạt động về nguồn (16-02-2023)
  Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 (10-02-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 2661996
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.