Đảng ta thật là vĩ đại!
Ngày 5.1.1960, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.1960)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhất là Đảng ta đang hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội
Đại hội XII của Đảng khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những cơ sở quan trọng để Đảng ta khẳng định chiến lược đó là việc kế thừa, bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng nhân dân trong sạch vững mạnh. Bác tổng kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Đó là một chân lý lớn của một thời đại. Đại đoàn kết toàn dân tộc là bao trùm cả Việt Nam, là một quốc gia có kết cấu đa tộc người; là dân tộc Việt Nam sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam và cộng đồng Việt Nam không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Cho nên đại đoàn kết toàn dân tộc là một tư tưởng lớn mà chúng ta phát hiện ra trong các tác phẩm di sản của Bác. Đoàn kết dân tộc phải tất yếu, tự nhiên mở rộng đến đại đoàn kết toàn dân tộc. Bác luôn chăm lo đến đời sống của nhân dân trên khắp miền đất nước, nhất là nhân dân ở vùng miền núi xa xôi. Bác thường xuyên về làm việc với chính quyền và nhân dân ở địa phương, viết thư hỏi thăm đồng bào. Bác luôn căn dặn chính quyền phải chăm lo cho đời sống của nhân dân, làm cho dân đủ ăn, đủ mặc, trẻ em phải được học hành, người già phải được chăm sóc, dưỡng bệnh. Đây là mục tiêu cao cả của đại đoàn kết dân tộc, vì cuộc sống của nhân dân.

Kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam (1944-2019):
Bác Hồ với việc xây dựng đội vũ trang kiểu mới Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) ra đời ngày 22.12.1944, đến nay đã tròn 75 năm. Ban đầu, Đội chỉ có 34 đội viên.

Tỉnh Bình Định chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức
Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến về chất để Đảng ta tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết (ĐĐK) dân tộc được hình thành trên cơ sở thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn cách mạng thế giới. Tư tưởng ĐĐK dân tộc là một giá trị tinh thần to lớn, kế thừa truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Các tin liên quan:
  Bài 1: Cán bộ trước hết 'phải làm mực thước cho người ta bắt chước'
  Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ viết bài báo Dân vận (15.10.1949 - 15.10.2019)
  Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bình Định
  Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
  Qua 3 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 1894446
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định