Công văn số 946-CV/ĐUK
Công văn số 946-CV/ĐUK, ngày 11/12/2019 của BTV ĐUK "V/v báo cáo thống kê số liệu đội ngũ cấp ủy và lãnh đạo trưởng, phó phòng và tương đương" kèm mẫu thống kê

Công văn số 921-CV/ĐUK, ngày 15/11/2019 "Vv báo cáo thống kê và lập danh mục tổ chức đảng năm 2019"
Công văn số 921-CV/ĐUK, ngày 15/11/2019 "Vv báo cáo thống kê và lập danh mục tổ chức đảng năm 2019" (kèm các biểu mẫu)

Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, cá nhân cấp ủy năm 2019 (kèm theo các biểu mẫu)

Các biểu mẫu đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng năm 2020
Các biểu mẫu đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng năm 2020 (Công văn 216-CV/BTCĐUK, ngày 31/10/2019)

Mẫu tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng
Mẫu tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng
Các tin liên quan:
  Công văn 190-CV/BTCĐUK, ngày 08/8/2019 của BTC ĐUK "Vv cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên"
  Quy định số 04-QĐ/ĐUK, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (Kèm theo các Tờ trình, biểu mẫu....)
  (Phụ lục, biểu mẫu) theo Công văn 806-CV/ĐUK, ngày 10/6/2019 Về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
  Công văn số 157-CV/BTCĐUK "V/v thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy"
  MỤC LỤC Tài liệu trong hồ sơ đảng viên (Công văn 747-CV/ĐUK ngày 01/3/2019 về việc rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 1894565
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định