Công tác KTGS năm 2020 của UBKT ĐUK

Tin tháng 10-2019
Tính đến ngày 21/10/2019, cấp ủy các cấp của Đảng ủy Khối đã kiểm tra kiểm tra 64 tổ chức đảng, 765 đảng viên (trong đó có 89 cấp ủy viên các cấp); giám sát 40 tổ chức đảng, 102 đảng viên (trong đó có 41 cấp ủy viên các cấp) về việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; kê khai tài sản; chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống...

Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm
Thời gian qua, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những khuyết điểm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng.

Mẫu báo cáo tháng, quý, năm dùng cho các chi, đảng bộ cơ sở

Công văn số 07-CV/UBKTĐUK ngày 26/5/2016 của UBKT Đảng ủy Khối V/v hướng dẫn bố cục "bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng" hàng năm
Các tin liên quan:
  Đề cương báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng và các biểu mẫu kèm theo (theo Công văn số 04-CV/UBKTĐUK ngày 24/3/2016)
  Mẫu Kết luận hội nghị Ủy ban Kiểm tra đảng ủy
  Mẫu biên bản làm việc giữa đại diện tổ chức đảng với đảng viên, đại diện tổ chức đảng vi phạm
  Các mẫu biên bản kiểm phiếu
  Các mẫu phiếu biểu quyết về xem xét kỷ luật
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 1894434
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định