Nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch
TCCS - Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật ấy. Họ đã và đang tìm mọi cách thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu thành quả cách mạng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, hướng lái Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG BẢO ĐẢM CHO SỰ THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và từng bước thiết lập bộ máy thống trị, biến nước ta từ một quốc gia phong kiến thành "một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác". Phần lớn giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp ra sức bóc lột nông dân; một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau. Các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội Việt Nam đều mang thân phận người dân mất nước và đều bị thực dân áp bức, bóc lột, chèn ép nên đều căm phẫn thực dân Pháp.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH
Sau khi được hoàn toàn giải phóng, tỉnh Bình Định đầy khó khăn, phức tạp. Đảng bộ và quân, dân Bình Định quyết tâm xây dựng lại quê hương trên đống tro tàn đổ nát sau mấy chục năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

ĐẢNG BỘ BÌNH ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết (20/7/1954), miền Nam tạm thời giao cho đối phương quản lý, các lực lượng cách mạng ở miền Nam tập kết ra Bắc. Đây là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử cách mạng ở Bình Định, nhân dân tỉnh nhà chấp nhận hy sinh thành quả cách mạng to lớn đã giành được, sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
ĐẢNG BỘ BÌNH ĐỊNH TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
Các tin liên quan:
  ĐẢNG BỘ BÌNH ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
  Kỷ niệm 60 năm Phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2020)
  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”
  Tỉnh ủy Bình Định tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
  Chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 1894567
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định