Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Để củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Khối đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa và nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 49-KH/BTGTU ngày 23/10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn Khối đẩy mạnh nội dung tuyên truyền vào 3 đợt cao điểm sau:

Đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên
Phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tính kế thừa, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian qua, tổ chức Đoàn đã tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) cho Đảng xem xét kết nạp nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Vai trò tiên phong của đảng viên trẻ trong sinh hoạt đoàn thanh niên
Điều lệ Đảng đã khẳng định “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Việc có đông đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn là một trong những yếu tố quan trọng, vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn ở các cơ quan đơn vị, vừa đẩy mạnh được khâu phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành các hướng dẫn quan trọng về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 14/02/2020, UBKT Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, nêu rõ về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và độ tuổi như sau:

Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
Ngày 11-02-2020, Tổng Bí thư, Chủ nước Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các tin liên quan:
  Ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
  Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức Hội Nghị công tác nhân sự tái cử đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM
  ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT THÁNG 02/2020
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               16
  Số lượt truy cập: 1894495
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định