Chức năng và nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH

1. Chức năng: Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

2. Nhiệm vụ: 

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

   - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

   - Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong khối tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh

* Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

   - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong khối.

   - Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo  đức, lối sống.

* Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

    - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; bồi dưỡng cấp ủy viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

   - Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ và các quy định của Đảng về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

* Lãnh đạo công tác cán bộ

   - Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghị quyết, quy định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

   - Tham gia ý kiến đánh giá, bổ nhiệm, miễm nhiệm, giới thiệu ứng cử … đối với đảng viên trong khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (khi có yêu cầu).

   - Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên thuộc diện Đảng ủy khối quản lý.

   - Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy khối theo phân cấp quản lý.

* Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

   - Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

   - Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

* Lãnh đạo các đoàn thể

  - Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; phối hợp với Đảng đoàn, Liên đoàn lao động tịnh định hướng hoạt động của Công đoàn viên chức tỉinh.

  - Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

*  Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

* Quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng ủy khối trong từng thời gian (quý, 6 tháng, năm); chương trình làm việc toàn khoá, hằng năm của Đảng ủy khối và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy khối; chuẩn bị và triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ khối.

* Định kỳ hàng quý nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Đảng ủy khối; sơ, tổng kết công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối theo quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

 (Theo Quy định số 293 -QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về "Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố").

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,202
  • Tháng hiện tại27,183
  • Tổng lượt truy cập395,763
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây