Tin khác

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: TTXVN)

Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay(*)

 •   08/05/2024 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 35
(TG) - Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, sáng 7/5.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định mở Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cuối năm 1953)_Nguồn: hochiminh.vn

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay

 •   06/05/2024 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 71
TCCS - Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến công vang dội của một dân tộc vốn là thuộc địa, đánh thắng quân đội hiện đại của một đế quốc phương Tây. Đây cũng là chiến thắng điển hình nhất trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống quân xâm lược nước ngoài, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Chính vì vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quật cường, bất khuất, trí thông minh, sáng tạo của nhân dân Việt Nam. Bảy mươi năm đã trôi qua, song chiến thắng này vẫn còn vẹn nguyên giá trị, ý nghĩa trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.
Nhà trưng bày nơi lưu giữ, giới thiệu gần 300 hiện vật, kỷ vật, tài liệu, hình ảnh gắn liền với thân thế, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Từ khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Trần Phú đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay

 •   02/05/2024 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 35
Là Tổng Bí thư đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản tinh thần quý báu, tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú đã góp phần quan trọng xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng ta, hình thành con đường cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Nhãn quan chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhãn quan chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

 •   02/05/2024 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 39
Tròn bảy thập kỷ đã trôi qua (1954-2024), nhưng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam quật cường, bất khuất.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (Ảnh: Tư liệu)

Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và những cống hiến to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng

 •   26/04/2024 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 46
Đồng chí Trần Phú -Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của Đảng và nhân dân; tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản, trước lúc hy sinh Người vẫn nhắn nhủ đồng chí, đồng bào lời nói bất hủ: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú 1/5/1904 - 1/5/2024, Trang thông tin điện tử UBKT Trung ương trân trọng giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
(Hình minh họa)

Phê phán thói vô cảm, “vì dân suông” của một bộ phận cán bộ, đảng viên

 •   26/04/2024 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 36
Một trong những biểu hiện suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là: “Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân”; “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”. Không chỉ vậy, một số cán bộ, đảng viên thời nay còn có biểu hiện mị dân, “vì dân suông”, từ đó tạo khoảng cách với dân, gây mất niềm tin trong nhân dân. Do đó, chúng ta phải đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện vô cảm, “vì dân suông” để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, mẫn cán, thật sự vì dân, vì nước.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc tết công nhân môi trường tại thành phố Đà Lạt_Ảnh: TTXVN

Quan điểm phát triển trong xây dựng CNXH và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   22/04/2024 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 52
TCCS - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản gồm 29 bài viết tiêu biểu thể hiện tính khoa học, tầm cao và chiều sâu lý luận, bàn về những vấn đề lý luận và thực tiễn thiết thực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Năm quan điểm về phát triển trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ được phân tích trong sách có mối liên hệ khăng khít và bổ sung cho nhau. Do vậy, các quan điểm này cần được nhận thức, quán triệt đồng bộ cả về lý luận lẫn thực tiễn.
Tái hiện hình ảnh bộ đội kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ (một phần trong bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ).

Chiến dịch Điện Biên Phủ và ý nghĩa đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 •   17/04/2024 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 23
(TG) - Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; trong đó, bài học về xây dựng, củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến thắng có vai trò quan trọng, quyết định, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh giành thắng lợi, đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Sinh viên thực hiện nghi thức tuyên thệ trong lễ kết nạp đảng viên mới_Ảnh: TTXVN

Giữ trọn lời thề đảng viên để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

 •   15/04/2024 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 66
TCCS - Lời thề đảng viên là lời tuyên thệ những việc phải làm, sẽ làm của đảng viên trong giây phút thiêng liêng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, cũng như khi nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí mới bằng sự cam kết trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi vậy, giữ trọn lời thề đảng viên không chỉ thể hiện lòng trung thành, trách nhiệm, danh dự của người cộng sản, mà còn góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Hồ Chủ tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc. Ảnh tư liệu.

Học Bác từ tấm gương tự học và tác phong làm việc hiệu quả, chuẩn mực

 •   10/04/2024 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 39
(TG) - Như Xã luận Báo Granma (Cuba), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết: “Bác Hồ là tấm gương mà nhiều con người có thể noi theo và làm được như Người”(1), tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ đương thời và sáng soi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.
Việt Nam đã và đang chứng thực sinh động sự tôn trọng, bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy nhân quyền trong điều kiện tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế

Chớ “lớn tiếng” xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam!

 •   10/04/2024 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 27
(TG) - Việt Nam không chỉ thực thi, đảm bảo, thúc đẩy quyền con người ở trong nước một cách nghiêm túc, nhất quán, liên tục, mà còn nỗ lực góp phần quan trọng thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu.
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người đặt nền móng cho công tác kiểm tra của Đảng

 •   25/03/2024 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 73
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là người cộng sản tiêu biểu của cách mạng Việt Nam; một mẫu mực về đạo đức cách mạng, tấm gương trong sáng, luôn vì sự nghiệp cách mạng và phụng sự nhân dân. Đồng chí là người góp phần xây dựng những nền tảng đầu tiên về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng, truyền bá chủ nghĩa cộng sản khoa học ở nước ta, đồng thời là một trong những người tham gia tích cực vào quá trình thành lập Đảng (03/02/1930) và lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Đồng chí có hơn 20 năm đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương (từ tháng 4/1956 đến tháng 12/1976) - Là người đặt nền móng cho công tác kiểm tra của Đảng.

Nhân Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904-02/4/1924), Tạp chí Kiểm tra có bài viết về quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí với cách mạng Việt Nam và Ngành Kiểm tra Đảng.
(Ảnh minh họa)

Chống “bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   25/03/2024 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 93
“Bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên nhân sinh ra chủ quan và suy thoái về tư tưởng chính trị, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đe dọa sự tồn vong của Đảng. Vì thế, chống “bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là yêu cầu thường xuyên và cấp bách hiện nay.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

 •   13/03/2024 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 108
(TG) - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), GS. TS. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Xây dựng Đảng phải là tiền đề vững chắc, nhiệm vụ then chốt để các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 •   12/03/2024 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 63
Sáng ngày 12/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2020 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị.
Banner của cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

 •   08/03/2024 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 279
(TG) - Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII" diễn ra từ ngày 26/2 đến hết ngày 17/3/2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn).
Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc bài viết về Đảng của Tổng Bí thư

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc bài viết về Đảng của Tổng Bí thư

 •   08/03/2024 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 126
Có một sự thật cần phải khẳng định chắc chắn rằng, bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thêm một lần khẳng định vị trí,vai trò lãnh đạo của Đảng, mà còn khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân, dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì thế, những luận điệu xuyên tạc, bôi đen sự thật và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đều là phản động; đều cần phải bác bỏ!
Quang cảnh Hội nghị

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

 •   19/01/2024 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 165
Ngày 18/01/2024, Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Hội nghị do đồng chí Võ Thị Thu Hoà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối và đồng chí Nguyễn Cảnh Miên – Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đảng ủy Khối chủ trì.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 1/2024

 •   12/01/2024 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 1431
Tại Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 1/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng một số nội dung để các cấp ủy tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cụ thể sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay1,097
 • Tháng hiện tại27,078
 • Tổng lượt truy cập395,658
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây